top of page

MONDAY WISHLIST – 1ST OF JANUARY STYLE // MY NEW YEARS RESOLUTIONS
Den her uges ønskeliste handler ikke om et fancy outfit eller ny vinterstøvler. I stedet for bliver det mere et indlæg med “årets ønskeliste.” Jeg vil nemlig gerne dele mine nytårsfortsæt med jer. Det er en liste kombineret og sammensat af både mål, ønsker og drømme.

Lad mig starte med at indrømme, at jeg ikke kommer til at sidde og skrive blogindlæg første januar. Derfor er det her indlæg skrevet for et par dage siden og planlagt til at blive udgivet automatisk i dag. Genialt hvad IT kan gøre, så jeg slipper for med hovedpine og pizza-trang at skulle tænde computeren – eller at I omvendt måtte undvære lidt læsestof til at pleje tømmermændene med. Det havde heller ikke været godt 😉

Egentlig er nytårsfortsæt jo ret personlige og private, det skrev jeg også mere om, da jeg halvvejs igennem år 2017 besluttede mig for at sætte nogle nytårsfortsæt for året. Det er vel aldrig for sent? 😉 Jeg deler så meget andet med jer her på bloggen, så derfor skal I naturligvis også indvies i mine drømme for fremtiden. Her er mine mål for 2018.

MINE NYTÅRSFORTSÆT 2018

1. SPISE MINDRE PORTIONER Jeg gider simpelthen ikke fylde min liste med drømme for 2018 med et ønske om at tabe mig. Det gør alle – og jeg har selv gjort det tidligere år. Jeg tror et mål skal være meget mere konkret, hvis man skal kunne nå det.

Her I Vietnam spiser vi automatisk mindre portioner. De fleste dage går vi ud og spiser aftensmad og så får man én servering og har ikke selv mulighed for at skovle op på tallerken for anden og tredje gang. Det dér med kun at spise hvad der kan være på én tallerken, er jeg blevet virkelig glad for. Jeg er ikke over-prop-mæt når jeg rejser mig for bordet og det betyder, at jeg har en meget bedre følelse i kroppen efter et måltid. At det så også kan ses på vægten er kun en bonus. Et af mine mål for 2018 er at blive ved med at spise sådan.

2. STYRKE MIN RYG I efteråret 2016 fik jeg en diskusprolaps. Jeg har det meget bedre i dag, men jeg kan desværre stadig mærke, at min ryg ikke er så stærk og funktionsdygtig, som den har været. Derfor er et af mine mål for 2018 at blive ved med disciplineret at lave mine øvelser og langsomt træne den op, så jeg på et tidspunkt forhåbenligt ikke mærker til den længere.

3. DRIKKE MINDRE ALKOHOL Det lyder som om jeg er den største dranker. Haha… 😉 Men det er altså ikke sådan, det hænger sammen.

Her i Vietnam får jeg slet ikke drukket de samme mængder alkohol, som jeg gjorde da jeg boede i Danmark. Det skyldes dels, at der er blevet længere mellem byturene, men også at der her i varmen ikke skal ret meget til, før at man kan mærke alkoholen i hovedet dagen efter. Derfor springer jeg ofte rødvinsglas nummer to over, fordi jeg simpelthen ikke gider have det nedern dagen efter. Et af mine mål for 2018 er at holde mit alkohol indtag på et nogenlunde lavt niveau, for det giver faktisk en meget bedre følelse i kroppen. – og det betyder ikke, at jeg ikke har i sinde at feste og drikke mig fuld, men måske bare drikke alkohol i lidt mindre mænger. Hvis man over en periode ikke drikker så meget, så skal der heller ikke så meget til at blive fuld, så det hænger meget godt sammen 🙂

Slår man alkohol op på Google står der, at det er en “kemisk forbindelse.” Det er måske heller ikke verdens lækreste tanke, at fylde sig med den slags.

4. PREFERRED BLOGGERS Jeg har før haft gang i store projekter, og jeg har også tidligere postet penge og investeret i mine projekter, men det her nye projekt med Preferred Bloggers er det største jeg har haft gang i til dato. Det er det jeg tror mest på, det der er mest potentiale i, det jeg har brugt flest penge på at starte op, og det jeg har drømt aller størst om skal lykkes. Derfor vil jeg i 2018 kæmpe hårdt for, at der sker en positiv udvikling i Preferred Bloggers og at virksomheden skal vokse.

.. Det her mål er nok det, der betyder mest for mig at nå i 2018. Så kryds lige fingre for mig, og hep lidt på at det skal lykkes!

English: This week’s wish list is not about a fancy outfit or new winter boots. Instead, it’s a “New Years wish list.” I would like to share my New Year’s resolutions with you. It is a list combined and composed of goals, wishes and dreams.

Let me start by admit that I’m not going to sit and write blog posts the first of January. Therefore, this post has been written a few days ago and scheduled to be released automatically today. Genius what IT can do, so I do not have to worry about having to turn on the computer with headaches and craving for pizza – or that you guys would have nothing to read while you are treating your hangover. That would have been good either 😉


Actually, a New Year resolution is quite personal and private, I also talked about that, when I decided to set up some New Year’s resolutions when we where half through 2017. I guess it’s never too late? 😉 I share so much else with you here on the blog, so you should of course also know about my dreams for the future. Here are my goals for 2018.< div class="area-content text" style="text-align: left;">

MY NEW YEAR’S RESOLUTIONS 2018

1. EAT SMALLER PORTIONS I simply do not want to fill my list of dreams for 2018 with a desire to lose weight. Everyone does it – and I have done it myself previously, but I think a goal should be much more concrete if you want to achieve it.

Here in Vietnam we automatically eat smaller portions. Most days we go out for dinner and then you get one serving and do not have the opportunity to take on extra food for your plate. Having only one portion, gives me a better feeling in my body afterwards, when I’m not too full. A bonus is that the extra food will not show up on my stomach or thighs. One of my goals for 2018 is to continue eating this.

2. STRENGTH MY BACK In the fall of 2016, I got a herniated disk. I’m feeling better today, but I still feel that my back is not as strong and functional as it has been. Therefore, one of my goals for 2018 is to keep doing my exercises and slowly getting stronger, so at one point, I will not notice my injury anymore.

3. DRINK LESS ALCOHOL It sounds like I’m always drunk. Haha … 😉 But that’s not the case.

Here in Vietnam, I don’t drink the same amounts of alcohol as I did when I lived in Denmark. This is partly due to the fact that I don’t go to the same amount of parties, but also because that in the heat it takes almost no alcohol before you get a hangover the next day. Therefore for dinners and small gatherings I often only drink one glass of red wine and skip number two because I simply don’t want to have this insane headache the day after.

One of my goals for 2018 is to keep the amount of alcohol that I consume on a relatively low level. It has actually given me a much better feeling in the body and I have more energy. – Of cause this goal for 2018 don’t mean that I do not intend to party and get drunk, but maybe just drink in a little less alcohol.

If Google “Alcohol” it’s says that it’s a “chemical connection.” Maybe that’s not the world’s most delicious thing to put in your body.

4. PREFERRED BLOGGERS I’ve had big projects before and I’ve previously posted money and investments in my projects, but this new project with Preferred Bloggers is the biggest I’ve had. It’s the project witch has biggest potential, it’s the project that I’ve spent the most money to start up, and it’s a project that I really want to be successful. Therefore in 2018, I will fight to make positive developments in Preferred Bloggers and to see the company grow.

.. This goal is probably the one that matters most to me in 2018. So please cross your fingers while I try to make it happen!

bottom of page